Bjoneroa, brygga ved Joker-butikken

PHOTO_20160630_090532

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
26.06.17 06:35 14,0 3 ikke påvist x
21.06.18 07:35 11,0 ikke påvist ikke påvist x