Bråstad badeplass

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
21.06.17 09:40 11,4 2 3 x
04.07.17 10:45 14,7 3 ikke påvist x
06.06.18 08:45 13,8 ikke påvist ikke påvist x
20.06.18 13:45 15,0 1 ikke påvist x
03.07.18 11:43 17,5 ikke påvist ikke påvist x
16.07.18 11:10 20,0 ikke påvist ikke påvist x
07.08.18 08:05 17,7 0 1 x