Bråstad badeplass

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
06.08.19 10:45 19,5 1 ikke påvist x
01.07.19 10:50 15,5 11 0 x
18.06.19 09:35 11,3 21 7 x
04.06.19 10:00 10,00 3 1 x
07.08.18 08:05 17,7 0 1 x
16.07.18 11:10 20,0 ikke påvist ikke påvist x
03.07.18 11:43 17,5 ikke påvist ikke påvist x