Brovollshølen

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
12.06.17 13:45 11,0 34 2 x
26.06.18 11:10 10,4 1 ikke påvist x