Einafjorden, sentrum

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
27.06.17 08:00 12,3 3 ikke påvist x
19.06.18 10:55 15,6 5 2 x
13.08.18 11:15 18,1 19 14 x