Elvetangen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
21.06.17 08:15 51 37 x
 12.07.17 08:15  14,4  51 24 x
19.06.18 08:35 10,6 68 16 x