Engenstranda

Engenstranda

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
19.06.17 12:50 16,0 9 ikke påvist x
19.06.18 10:35 15,4 10 1 x
17.07.18 09:05 21,3 15 5 x
13.08.18 11:40 21,7 5 0 x