Fastland

Prøvetakingsted: Utløp/pumpehus

Dato  Klokka Temp °C pH Turbiditet/Farge E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
20.06.17 08:00 16,0 8,4 0,68/7 3 ikke påvist x

Prøvetakingsted: Stupetårn 

Dato  Klokka Temp °C pH Turbiditet/Farge Siktedyp E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
20.06.17 08:00 16,0 8,4 0,73/7 4 m 2 3 x
27.06.17 09:25 16,1 8,6 0,84/5 3,5 m 9 ikke påvist x
04.07.17 14:45 18,7 8,4 0,48/6 4,0 m 5 6 x
11.07.17 08:30 23,9 8,5 0,33/6 4,0 m 62 5 x
25.07.17 08:37 19,2 8,8 0,56/7 4,0 m 9 ikke påvist x
01.08.17 09:00 18,5 8,9 0,68/7 4,0 m 5 2 x
08.08.17 11:00 18,0 8,9 0,77/7 4,0 m 6 4 x
06.06.18 12:30 16,5 8,8 0,55/9 5 1 x
19.06.18 11:45 15,0 9,0 1,7/9 3,0 m 4 ikke påvist x
26.06.18 08:30 16,9 8,8 0,73/9 3 1 x
02.07.18 10:00 17,5 8,5 1,10/6 3,5 m 11 ikke påvist x
09.07.18 10:05 20,0 9,0  0,66/6 3,5 m* 11 1 x
16.07.18 08:40 22,0 8,9  0,34/7 3,5 m* 4 5 x
23.07.18 08:15 23,4 9,2  0,72/9 3,5 m* 2 23 x
30.07.18 10:17 27,6 (?) 9,5 1,2/9 3 1 x
07.08.18 10:50 19,4 9,8 1,6/8 2,5 2 3 x
14.08.18 09:55 17,0 9,4 0,93/7 4,0 3 8 x

*Helt ned (bassenget var ikke fylt opp).

Prøvetakingsted: Barnebassenget

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
02.07.18 10:11 18,0 17 ikke påvist x