Fredvika

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
06.06.16 07:45 13,2 21 5 x
04.07.16 10:20 15,3 22 1 x
18.07.16 09:15 15,6 2 9 x
02.08.16 09:25 18,4 34 10 x
06.06.18 08:45 51 3 x
03.07.18 12:03 18,8 55 35 x
07.08.18 07:50 17,7 410 110 x
09.08.18 13:00 20,0 130 22 x
09.08.18 13:00 20,0 190 37 x
09.08.18 13:00 19,5 11 5 x