Furuodden

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
21.06.17 11:00 12,2 ikke påvist ikke påvist x
04.07.17 12:30 15,6 1 ikke påvist x
06.06.18 10:20 14,5 18 68 x
20.06.18 11:30 15,0 47 1 x
03.07.18 09:43 17,0 ikke påvist 8 x
16.07.18 09:50 19,0 4 5 x
07.08.18 09:10 18,6 3 2 x