Gratis fagdag: «Attraktive lokalsamfunn» 10. mars 2020

Helseoversiktsgruppen i Gjøvikregionen, Gran, Lunner og Innlandet fylkeskommune inviterer til gratis fagdag den 10.03.20 på Raufoss.

Hold av datoen og spre den gode nyheten videre til  andre som kan ha nytte av dagen!

I løpet av dagen vil dyktige fagfolk presentere sin kunnskap på området, i tillegg til at vi vil få se gode eksempler på tiltak som knytter lokalsamfunn sammen.

Fagdagen er gratis og holdes i år i kommunestyresalen i rådhuset på Raufoss den 10. mars.

Målgruppen for fagdagen er politikere, administrasjonen – alle samfunnsplanleggere, arealplan, utbyggere, oppvekst – alle frivillige organisasjoner, handelstanden – alle som bryr seg om å skape byer og tettsteder som legger til rette for trivsel og velvære blant innbyggerne, alle som ønsker å skape lokalsamfunn som kan bidra i kampen mot ensomhet, utenforskap og mistrivsel.

Trykk her for påmelding. 

Sist oppdatert 18.12.19.