Grimebakken

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
19.06.17 13:45 6 2 x
25.06.18 12:30 17,5 2 1 x