Hekshusstranda

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
20.06.17 09:30 6 2 x
04.07.17 09:00 14,0 2 4 x
05.06.18 11:30 16,5 13 5 x
19.06.18 09:10 13,4 5 5 x
03.07.18 10:15 16,5 51 25 x
17.07.18 08:15 17,3 31 ikke påvist x
07.08.18 09:45 12 19 x