Holetjernet

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
27.06.17 08:20 15,3 3 ikke påvist x
19.06.18 10:15 17,0 ikke påvist ikke påvist x
17.07.18 08:50 22,0 2 ikke påvist x
07.08.18 12:20 0 2 x