Holmen Mølle

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
26.06.17 09:10 14,7 ikke påvist ikke påvist x
21.06.18 09:35 12,0 ikke påvist ikke påvist x