Ikke hent vann direkte fra Mjøsa

Kommuneoverlegen i Gjøvik, Siri Fuglem Berg, minner om at det er trygt å drikke vann fra springen, men ikke hent vann direkte fra Mjøsa. Hytteeiere og turgåere bør aldri hente drikkevann direkte fra Mjøsa, og nå er det grunn til å være ekstra varsom. Etter brannen ved Skreia renseanlegg i desember er det kontinuerlig utslipp […]

Les mer...

Med ønske om en gledelig jul!

Siste fagrådsmøte med kommuneoverlegene ble holdt i hyggelige omgivelser ved Peder Balke-senteret på Kapp i Østre Toten. Vi ønsker våre samarbeidspartnere og alle innbyggerne i medlemskommunene en riktig gledelig jul og et godt nytt år!

Les mer...

Ledig stilling

GHMT er et interkommunalt selskap for Gjøvikregionen (Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land) og Gran – og utvider nå til Lunner kommune. Fra 01.01.19 får enheten 5 årsverk. GHMT utøver lovpålagte oppgaver iht. folkehelseloven med tilhørende forskrifter om miljørettet helsevern, smittevern og folkehelse i nært samarbeid med kommunenes egne kommuneoverleger.   Rådgiver/avdelingsingeniør […]

Les mer...

Infoark om syke barn

Når må barnet være hjemme fra barnehagen? Kommuneoverlegene i Gjøvikregionen og Gran har laget en oversikt i tabellform med råd: Syke barn tabell- veileder for barnehager.  Det ble gjort noen mindre endringer høsten 2017 (kvalitetssikret av kommuneoverlegene). Vi minner samtidig om at det er viktig å vaske hendene for å forebygge smitte. God håndhygiene er vårt […]

Les mer...

Vårt avfall – en ressurs

Fredag 19. oktober var vi på besøk på Lillehammer hos Gudbrand Skinnerlien i Miljørettet helsevern i Sør-Gudbrandsdal. Fram til lunsj var vi på Mjøsanlegget hvor vi fikk en innføring i arbeidet de gjør med å omdanne matavfall til våtgjødsel, kompost og biogass.               Mjøsanlegget kan behandle opp mot 30.000 […]

Les mer...

Bli med på vår navnekonkurranse (utsatt frist)!

I 2019 blir Lunner kommune medlem i Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS. I den forbindelse trenger vi et nytt navn! Har du noen gode og kreative forslag? Den opprinnelige fristen for innsending av forslag er utsatt til fredag 30. november. Bli med da vel! Vi har fått inn disse forslagene: – Miljørettet Helsevern Vestoppland IKS […]

Les mer...

Nasjonal tilsynskampanje og krav til miljørettet helsevern i sykehjem

Fra og med 1. oktober gjennomføres det en nasjonal tilsynskampanje for miljørettet helsevern i sykehjem. Tilsynskampanjen er i regi av Helsedirektoratet og NEMFO (Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid). Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS fører tilsyn på vegne av kommuneoverlegene her i regionen. Under kampanjen vil vi ha fokus på krav til internkontrollsystem, inneklima, legionella, fysisk tilrettelegging […]

Les mer...

Har du fått folkehelseundersøkelsen?

Fra og med uke 36 ble den nye folkehelse- og levekårsundersøkelsen «Liv, trivsel og helse i Oppland» sendt ut til tilfeldig utvalgte innbyggere i Oppland, per post eller levert på døren av frivillige. Har du mottatt undersøkelsen? Vi håper at du vil være med på å gi oss informasjon om hvordan det er å bo […]

Les mer...

Dårlig inneklima?

Informasjon, råd og sjekkliste for inneklima Mange som leier bolig sliter med problemer relatert til inneklimaet, som fukt, mugg og tett luft. Her finner du en kort oversikt over informasjon og råd for å bedre inneklimaet, samt en nyttig sjekkliste.

Les mer...

Kommuneoverlegen fraråder bading i Veltmannåadammen, Vestre Toten

Kommuneoverlege i Vestre Toten, Jens Mørch, fraråder bading i Veltmannåadammen inntil videre. Seniorkonsulent Jon Brevik ved GHMT tok ut badevannsprøver den 31.07.18 som ble analysert hos MjøsLab den 01.08. Analyseresultatene viste turbiditet utenfor akseptabel verdi. Turbiditet sier noe om hvor klart vannet er. Turbiditeten i Veltmannåadammen var under prøvetakingen meget dårlig. Turbiditet >5 anses ikke som akseptabel. Prøver fra denne […]

Les mer...