Badevannskvalitet

Miljørettet helsevern IKS tar hver sommer badevannsprøver i kommunene. Resultatene blir publisert  på vår egen nettside, samt at de sendes til de lokale avisene. Friluftsbad Risikoen for å bli syk ved bading i friluftsbad (badestrand e.l.) eller i et svømmebasseng i Norge er normalt liten. Dette skyldes bl.a. at det er få badestrender/badeplasser som ligger […]

Les mer...

Ledig stilling

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap for Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner. Enheten har 5 årsverk og utøver lovpålagte oppgaver iht. Folkehelseloven med tilhørende forskrifter om miljørettet helsevern, smittevern og folkehelse i nært samarbeid med kommunenes egne kommuneoverleger.   Avdelingsingeniør vikariat 100 % stilling i 6 mnd. […]

Les mer...

Årsrapport 2019

Miljørettet helsevern IKS er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter.

Les mer...

Hold avstand på minimum en meter

Hold avstand på minimum en meter – når du sitter ved bord med andre enn dem du bor sammen med. Serveringssteder må legge til rette for dette. Husk god håndhygiene og hold deg hjemme hvis du er syk! Det er derfor ekstra viktig at alle spisesteder sørger for at det er mulig å holde minst […]

Les mer...

Husk å forebygge Legionella på hytta

Fra og med i dag, den 20. april, oppheves det såkalte «hytteforbudet». Til nå har det ikke vært tillatt å overnatte på hytta si om den ligger utenfor bostedskommunen. Hvis du planlegger å reise på hytta nå som forbudet oppheves, kan det være lurt å gjennomføre noen tiltak for å forhindre Legionella. Foto: Colourbox, hentet […]

Les mer...

Ta hensyn til hverandre og naturen med friluftslivets koronavettregler

Friluftslivets koronavettregler ble utarbeidet som en kampanje for friluftslivet i forbindelse med årets påske. Kampanjen var et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Den Norske Turistforening (DNT), Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes landsforbund og Oslofjorden friluftsråd. Selv om påska nå er overstått, er koronavettreglene like aktuelle: Plakat med koronavettregler i både kort- og langversjon, og informasjonsvideoen om koronavettreglene finner du […]

Les mer...

God påske!

Miljørettet helsevern IKS ønsker alle en riktig god påskeferie, selv om den kanskje ikke blir som planlagt. 🐥☀️🐥 Vi deler  Den Norske Turistforening (DNT) sin artikkel med 10 tips til påskestemning: https://www.dnt.no/…/nyhet…/20402-10-tips-til-paskestemning/. Pass godt på hverandre, ring venner og familie, gå turer sammen og vær kreative innenfor restriksjonenes rammer. Påskehilsen fra oss i Miljørettet helsevern IKS🐥 […]

Les mer...

Rutinemessig bruk av hansker for butikkansatte og kunder er ikke anbefalt

Tekst gjengitt fra FHIs artikkel publisert 28.03.20: Hansker er et viktig supplement til håndhygiene i helsetjenesten. Det er imidlertid lite som tyder på at bruk av hansker blant butikkansatte og kunder har smitteforebyggende effekt. Covid-19 smitter i hovedsak ved at dråper med virus spres fra luftveien fra en som er syk til personer som står […]

Les mer...

Påminnelse fra kommuneoverlegene om å unngå brenning av hageavfall og bråte

Teksten er skrevet av kommuneoverlege Jens Mørch på vegne av kommuneoverlegene i Gjøvikregionen, Gran og Lunner, og er gjengitt fra Oppland Arbeiderblad den 23.03.20: «Nasjonsdugnaden for å forhindre smittespredning av koronaviruset COVID19, og karantenebestemmelsene har gitt mange også friske folk mye uønsket fritid. Og med det anledning til å gjøre mye positivt. Miljøstasjoner opplever at […]

Les mer...

Vi er i gang med å besøke dagligvareforretninger og bensinstasjoner

Vi i Miljørettet helsevern IKS er i gang med å besøke dagligvareforretninger og bensinstasjoner i Gjøvikregionen, Gran og Lunner. Hensikten er å informere og veilede virksomhetene i smittevernrutiner ut fra føringer og anbefalinger fra myndighetene. Hovedinntrykket er at det er bra mange steder. Det er viktig at befolkningen følger reglene om å holde avstand. Vi […]

Les mer...