Radonmåling i boligen

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. Miljørettet helsevern IKS tilbyr innbyggerne i Gjøvikregionen, Gran og Lunner rimelige radonmålinger i samarbeid med firmaet Eurofins Radonlab AS.

Les mer...

Nytt telefonsystem

Vi har fått nytt telefonsystem men vårt telefonnummer er fremdeles 61 13 42 90. Tidligere direktenummer til den enkelte saksbehandler er imidlertid ikke lenger i bruk. Ring derfor 61 13 42 90 ved alle henvendelser så vil du bli satt over til saksbehandler.  

Les mer...

Gratis fagdag: «Attraktive lokalsamfunn» 10. mars 2020

Helseoversiktsgruppen i Gjøvikregionen, Gran, Lunner og Innlandet fylkeskommune inviterer til gratis fagdag den 10.03.20 på Raufoss. Hold av datoen og spre den gode nyheten videre til  andre som kan ha nytte av dagen! I løpet av dagen vil dyktige fagfolk presentere sin kunnskap på området, i tillegg til at vi vil få se gode eksempler […]

Les mer...

Infoark om syke barn

Når må barnet være hjemme fra barnehagen? Kommuneoverlegene i Gjøvikregionen og Gran har laget en oversikt i tabellform med råd: Syke barn tabell- veileder for barnehager.  Det ble gjort noen mindre endringer høsten 2017 (kvalitetssikret av kommuneoverlegene). Vi minner samtidig om at det er viktig å vaske hendene for å forebygge smitte. God håndhygiene er vårt […]

Les mer...

Badevannskvalitet

Miljørettet helsevern tar hver sommer badevannsprøver i kommunene. Resultatene blir publisert  på vår egen nettside, samt at de sendes til de lokale avisene. Friluftsbad Risikoen for å bli syk ved bading i friluftsbad (badestrand e.l.) eller i et svømmebasseng i Norge er normalt liten. Dette skyldes bl.a. at det er få badestrender/badeplasser som ligger nær utslipp […]

Les mer...

Har du vært bortreist og ikke brukt dusjen på en stund?

Det kan bli oppvekst av legionellabakterier i vannrør og annet stillestående vann. Gjør derfor noen enkle tiltak før du tar i bruk dusjen etter ferien eller når du flytter inn på hybelen før studiestart. Legionellabakterien trives i lunkent, stillestående vann. Smitte overføres gjennom å puste inn små vanndråper (aerosoler) som kan dannes fra enkelte vannbaserte […]

Les mer...

Algeoppblomstring i Mjøsa – algene er ikke giftige

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har analysert de prøvene som er sendt inn fra badeplasser i Mjøsa. Mandag ettermiddag kom resultatet: den typen cyanobakterier som blomstret opp i Mjøsa i slutten av juli er ikke giftproduserende. NIVA anbefaler likevel ikke å bade der det er store mengder med cyanobakterier. Du ser da at vannet er […]

Les mer...

Tverrfaglig tilsyn med utleieboliger i Gjøvik kommune

Høsten 2018 ble det gjennomført et tverrfaglig pilotprosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune. Ved fem objekter ble det til sammen funnet 16 avvik og 22 anmerkninger fordelt på de tre fagområdene brannsikkerhet, byggesak og miljørettet helsevern. Bakgrunnen for prosjektet var en økning i antall henvendelser fra leietakere som klager på inneklima, blant annet […]

Les mer...

Årsrapport 2018

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS (GHMT) er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter. Trykk her for årsrapport for 2018

Les mer...

Nå er det dags for sjekk av hodelus

I kampen for å redusere hodelus oppfordrer Folkehelseinstituttet alle skoler og barnehager til å arrangere kampanje mot hodelus nå i uke 10 Voksne hodelus er 2-3 mm lange. Nymfer (unger) er mindre enn voksne lus. FHI – Preben Ottesen Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager. Anslagsvis er det en til to prosent […]

Les mer...