Ledig stilling

GHMT er et interkommunalt selskap for Gjøvikregionen (Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land) og Gran- og utvider nå til Lunner kommune. Enheten har for tiden fem stillingshjemler fordelt på 4,5 årsverk. GHMT utøver lovpålagte oppgaver iht. folkehelseloven med tilhørende forskrifter om miljørettet helsevern, smittevern og folkehelse i nært samarbeid med kommunenes egne […]

Les mer...

Badevannskvalitet 2018

I løpet av sommeren tas det prøver av kvaliteten på badevannet ved de mest brukte badeplassene i Gjøvikregionen og Gran. Vi er nå i gang med prøvetakingen og kan melde om tilfredsstillende resultater fra prøvetakingene så langt i juni. Se resultatene her.  

Les mer...

Samlerapport for tematilsyn 2016-2017: Akustikk i barnehager

Høsten 2016 startet Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS et tematilsyn i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Oppland. Formålet med tematilsynet var å undersøke etterlevelsen barnehagene i Gjøvikregionen og Gran har til § 21 om lydforhold i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. :  «Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold». Barn og hørselshemmede […]

Les mer...

Sluttrapport for tilsyn med asylmottak

Klikk her for vår sluttrapport fra tilsyn med asylmottak i Gjøvikregionen og Gran (2015-2018). I november 2015 igangsatte Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS et tilsynsprosjekt av asylmottak i regionen. Bakgrunnen for prosjektet var at det ble opprettet flere asylmottak i området GHMT dekker, og at det var behov for å utforme en systematisert oversikt over aktuelle […]

Les mer...

Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

På grunn av rekordvarm mai på Østlandet, er skogbrannfaren i Gjøvikregionen og Gran svært høy. Oppland er blant fylkene som er hardest rammet av brannfaren. Det er nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller åpen brenning i alle våre seks medlemskommuner; Gjøvik, Gran, Søndre og Nordre Land og Østre og Vestre Toten. Forbudet gjelder alle […]

Les mer...

Årsrapport 2017

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS (GHMT) er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter. Trykk her for å se årsrapport for 2017

Les mer...

Dårlig inneklima i din bolig?

De siste månedene har vi erfart en økning i antall henvendelser relatert til dårlig inneklima i private boliger. Innbyggerne melder om problemer med det de opplever som «tung/tett» luft, høy luftfuktighet og enkelte ganger også synlig muggvekst både på bad og i oppholdsrom. Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre […]

Les mer...

Fagdag om styrkebasert tilnærming den 6. april

Den 6. april 2018 inviterer Oppland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland til fagdagen SMART oppvekst. Den 6. april vil være en fagdag i forbindelse med det 10-årige folkehelseprogrammet for kommunene. Det vil være en fagdag hvor det skal handle om hvordan man kan jobbe styrkebasert sammen med barn, unge og deres foreldre for […]

Les mer...

Infoark om syke barn

Barnehagene får ofte spørsmål om når barna kan gå i barnehagen i forbindelse med sykdom. Kommuneoverlegene i Gjøvikregionen og Gran har laget en oversikt i tabellform med råd. Det ble gjort noen mindre endringer i denne høsten 2017 (kvalitetssikret av kommuneoverlegene). Den reviderte utgaven er vedlagt her:Syke barn tabell – veileder for barnehager 2017.

Les mer...

Kulde og små barn

Vinteren er i anmarsj, og i samråd med kommuneoverleger tilknyttet Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS er det utarbeidet et faktaark om kulde og små barn.

Les mer...