Rutinemessig bruk av hansker for butikkansatte og kunder er ikke anbefalt

Tekst gjengitt fra FHIs artikkel publisert 28.03.20: Hansker er et viktig supplement til håndhygiene i helsetjenesten. Det er imidlertid lite som tyder på at bruk av hansker blant butikkansatte og kunder har smitteforebyggende effekt. Covid-19 smitter i hovedsak ved at dråper med virus spres fra luftveien fra en som er syk til personer som står […]

Les mer...

Påminnelse fra kommuneoverlegene om å unngå brenning av hageavfall og bråte

Teksten er skrevet av kommuneoverlege Jens Mørch på vegne av kommuneoverlegene i Gjøvikregionen, Gran og Lunner, og er gjengitt fra Oppland Arbeiderblad den 23.03.20: «Nasjonsdugnaden for å forhindre smittespredning av koronaviruset COVID19, og karantenebestemmelsene har gitt mange også friske folk mye uønsket fritid. Og med det anledning til å gjøre mye positivt. Miljøstasjoner opplever at […]

Les mer...

Vi er i gang med å besøke dagligvareforretninger og bensinstasjoner

Vi i Miljørettet helsevern IKS er i gang med å besøke dagligvareforretninger og bensinstasjoner i Gjøvikregionen, Gran og Lunner. Hensikten er å informere og veilede virksomhetene i smittevernrutiner ut fra føringer og anbefalinger fra myndighetene. Hovedinntrykket er at det er bra mange steder. Det er viktig at befolkningen følger reglene om å holde avstand. Vi […]

Les mer...

Smitteverntiltak i butikkene våre

Alle matbutikker oppfordres til å gjennomføre følgende smitteverntiltak: Egne plakater/skilt med informasjon om hvilke smitteverntiltak dere gjør for å trygge kundene. Håndvaskplakaten fra Folkehelseinstituttet. Oppfordre kunder og ansatte om å holde minimum 1 meter avstand til hverandre, kan settes på plakat/skilt nevnt i punkt 1. Minne kunder og ansatte om ikke å håndhilse, kan settes […]

Les mer...

Vi holder stengt

Miljørettet helsevern IKS jobber etter føre var-prinsippet og ønsker å unngå spredning av koronasmitten. På bakgrunn av råd og anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter velger vi å stenge våre lokaler og praktiserer hjemmekontor. En del tilsyn og fysiske møter er avlyst på ubestemt tid.   Vi er tilgjengelige på telefon og e-post som vanlig; […]

Les mer...

Koronavirus- oppdaterte råd og fakta fra FHI

For oppdaterte fakta og råd om covid-19, følg med på www.fhi.no/koronavirus. Husk også god hånd- og hostehygiene: ◾ Host og nys i papirlommetørkle ◾ Har du ikke papir i nærheten, så bruk albuekroken ◾ Vask hendene godt med såpe og lunkent vann  

Les mer...

Programmet er klart! Gratis fagdag: «Attraktive lokalsamfunn».

Programmet er klart og fredag 10. mars er det duket for gratis fagdag om attraktive lokalsamfunn på Raufoss. Hold av datoen og spre den gode nyheten videre til  andre som kan ha nytte av dagen! Se hele programmet her! I løpet av dagen vil dyktige fagfolk presentere sin kunnskap på området, i tillegg til at […]

Les mer...

Radonmåling i boligen

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. Miljørettet helsevern IKS tilbyr innbyggerne i Gjøvikregionen, Gran og Lunner rimelige radonmålinger i samarbeid med firmaet Eurofins Radonlab AS.

Les mer...

Nytt telefonsystem

Vi har fått nytt telefonsystem men vårt telefonnummer er fremdeles 61 13 42 90. Tidligere direktenummer til den enkelte saksbehandler er imidlertid ikke lenger i bruk. Ring derfor 61 13 42 90 ved alle henvendelser så vil du bli satt over til saksbehandler.  

Les mer...

Gratis fagdag: «Attraktive lokalsamfunn» 10. mars 2020

Helseoversiktsgruppen i Gjøvikregionen, Gran, Lunner og Innlandet fylkeskommune inviterer til gratis fagdag den 10.03.20 på Raufoss. Hold av datoen og spre den gode nyheten videre til  andre som kan ha nytte av dagen! Se hele programmet her. I løpet av dagen vil dyktige fagfolk presentere sin kunnskap på området, i tillegg til at vi vil […]

Les mer...