Badevannskvalitet

Miljørettet helsevern tar hver sommer badevannsprøver i kommunene. Resultatene blir publisert  på vår egen nettside, samt at de sendes til de lokale avisene. Friluftsbad Risikoen for å bli syk ved bading i friluftsbad (badestrand e.l.) eller i et svømmebasseng i Norge er normalt liten. Dette skyldes bl.a. at det er få badestrender/badeplasser som ligger nær utslipp […]

Les mer...

Tverrfaglig tilsyn med utleieboliger i Gjøvik kommune

Høsten 2018 ble det gjennomført et tverrfaglig pilotprosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune. Ved fem objekter ble det til sammen funnet 16 avvik og 22 anmerkninger fordelt på de tre fagområdene brannsikkerhet, byggesak og miljørettet helsevern. Bakgrunnen for prosjektet var en økning i antall henvendelser fra leietakere som klager på inneklima, blant annet […]

Les mer...

Årsrapport 2018

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS (GHMT) er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter. Trykk her for årsrapport for 2018

Les mer...

Nå er det dags for sjekk av hodelus

I kampen for å redusere hodelus oppfordrer Folkehelseinstituttet alle skoler og barnehager til å arrangere kampanje mot hodelus nå i uke 10 Voksne hodelus er 2-3 mm lange. Nymfer (unger) er mindre enn voksne lus. FHI – Preben Ottesen Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager. Anslagsvis er det en til to prosent […]

Les mer...

Fagdag om sosial ulikhet i helse

Hold av datoen 15. mai 2019! Helseoversiktsgruppa i Gjøvikregionen, Gran og Lunner og Oppland fylkeskommune arrangerer fagdag Fagdag på Gjøvik Onsdag 15. mai kl. 08.30–15.30 arranger Oppland fylkeskommune, i samarbeid med Helseoversiktsgruppa i Gjøvikregionen, Gran og Lunner, en gratis fagdag med temaet «sosial ulikhet i helse». Fagdagen holdes på Quality Hotel Strand Gjøvik og det er […]

Les mer...

Ikke hent vann direkte fra Mjøsa

Kommuneoverlegen i Gjøvik, Siri Fuglem Berg, minner om at det er trygt å drikke vann fra springen, men ikke hent vann direkte fra Mjøsa. Hytteeiere og turgåere bør aldri hente drikkevann direkte fra Mjøsa, og nå er det grunn til å være ekstra varsom. Etter brannen ved Skreia renseanlegg i desember er det kontinuerlig utslipp […]

Les mer...

Med ønske om en gledelig jul!

Siste fagrådsmøte med kommuneoverlegene ble holdt i hyggelige omgivelser ved Peder Balke-senteret på Kapp i Østre Toten. Vi ønsker våre samarbeidspartnere og alle innbyggerne i medlemskommunene en riktig gledelig jul og et godt nytt år!

Les mer...

Ledig stilling

GHMT er et interkommunalt selskap for Gjøvikregionen (Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land) og Gran – og utvider nå til Lunner kommune. Fra 01.01.19 får enheten 5 årsverk. GHMT utøver lovpålagte oppgaver iht. folkehelseloven med tilhørende forskrifter om miljørettet helsevern, smittevern og folkehelse i nært samarbeid med kommunenes egne kommuneoverleger.   Rådgiver/avdelingsingeniør […]

Les mer...

Infoark om syke barn

Når må barnet være hjemme fra barnehagen? Kommuneoverlegene i Gjøvikregionen og Gran har laget en oversikt i tabellform med råd: Syke barn tabell- veileder for barnehager.  Det ble gjort noen mindre endringer høsten 2017 (kvalitetssikret av kommuneoverlegene). Vi minner samtidig om at det er viktig å vaske hendene for å forebygge smitte. God håndhygiene er vårt […]

Les mer...

Vårt avfall – en ressurs

Fredag 19. oktober var vi på besøk på Lillehammer hos Gudbrand Skinnerlien i Miljørettet helsevern i Sør-Gudbrandsdal. Fram til lunsj var vi på Mjøsanlegget hvor vi fikk en innføring i arbeidet de gjør med å omdanne matavfall til våtgjødsel, kompost og biogass.               Mjøsanlegget kan behandle opp mot 30.000 […]

Les mer...