Kulde og små barn

Vinteren er i anmarsj, og i samråd med kommuneoverleger tilknyttet Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS er det utarbeidet et faktaark om kulde og små barn.

Les mer...

Resultater fra tilsynskampanje solarier 2017

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS har deltatt i Strålevernets landsomfattende tilsynskampanje rettet mot virksomheter som tilbyr solarium. Særlig ble det satt fokus på regelverk knyttet til kunnskapsprøve hos de ansatte, informasjonsbrosjyre om risikofaktorer, revidert advarselsplakat og system for alderskontroll. Norge ligger på verdenstoppen i antall tilfeller hudkreft. Det er en tydelig sammenheng mellom solariebruk og hudkreft, viser forskning. […]

Les mer...

Landsomfattende tilsynskampanje ved solarier

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS deltar uke 37 og 38 i en landsomfattende tilsynskampanje ved solarier som arrangeres av Statens Strålevern. Tilsynskampanjen vil ha hovedfokus på solarienes etterlevelse av krav til system for alderskontroll, informasjon til kunde, advarselsplakat og bestått kunnskapsprøve som er krav i Strålevernforskriften.

Les mer...

Badevannskvalitet 2017

I løpet av sommeren tas det prøver av kvaliteten på badevannet ved de mest brukte badeplassene i Gjøvikregionen og Gran. Se resultatene her. Vi er nå i gang med prøvetakingen og kan melde om tilfredsstillende resultater fra prøvetakingene i juni.

Les mer...

Årsrapport 2016

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS (GHMT) er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakkskadeloven og strålevernloven og tilhørende forskrifter. Trykk her for se årsrapport for 2016  

Les mer...

Luften er for alle – Innlegg i OA om bråtebrenning

«Bråtebrenning gir folk astmaanfall» var overskriften i et avisoppslag hvor kommuneoverlegen i Vestre Toten og Søndre Land, Jens Mørch uttaler seg om helseproblematikken knyttet til bråtebrenning.   Ubehag og helseproblemer – Noen synes visst ikke det blir ordentlig vår uten å ha svidd av gammelt gras, men de glemmer at røyken skaper ubehag og helseproblemer […]

Les mer...

Planlegg for framtida – fagdager 7-8 februar 2017

Bra for folk = bra for miljøet Kommunale planleggere må ta hensyn til sosiale forskjeller. Det var en av oppfordringene under planleggingskonferansen på Gjøvik. Over 150 planleggere, arkitekter, rådmenn, politikere og selvstendig næringsdrivende deltok på fagdagene «Planlegg for framtida – gode lokalsamfunn, felles ansvar». Arrangementet gikk av stabelen tirsdag 7. og onsdag 8. februar 2017 […]

Les mer...

Evig eies kun det tatoverte – bruk kun godkjente aktører!

Dette innlegget er forfattet av kommuneoverlege Jens A. Mørch. Tatovering, inkludert permanent make-up er blitt et svært populært fenomen, enten det er som pynt eller protest, impuls eller presang. Slike virksomheter er lovregulert, og skal godkjennes i henhold til «Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v» Helsetjenesten får høre , gjerne via rykter […]

Les mer...

Informasjon til eiere av luftskrubbere og kjøletårn

Alle virksomheter som har kjøletårn og luftskrubbere skal melde fra til kommunen. Forskrift om miljørettet helsevern kap. 3a stiller krav til virksomheter med innredninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol (ørsmå, finforstøvede partikler av enten fast stoff eller væske i en gass) til omgivelsene. Meldeplikt Ifølge forskriften skal virksomheter med kjøletårn og […]

Les mer...

Radon og useriøse telefonselgere

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes i berggrunn og kan sive opp og inn i boligen. Det kan gi økt risiko for lungekreft. Faren øker med graden av eksponering. I tillegg til helsefaren kommer også risikoen for å bli lurt av useriøse aktører. Selv om de fleste firmaene som måler radon er anstendige, finnes […]

Les mer...