Kontakt oss

Miljørettet helsevern IKS

Besøksadresse: Studievegen 7, 2815 GJØVIK (1. etg. inngangen til venstre for Øverby kompetansesenter på Kallerud, nærmest parkeringshuset bak Eidsivas “glassbygg” – inngang A)

Telefon: 61 13 42 90            e-post: postmottak@ghmt.no

 

Oversikt over de ansatte

Ansatte Stilling Tlf- direkte e-post
Randi Haugen Daglig leder/overing. 61 13 42 90/
970 23 621
randi@ghmt.no
Jon T. Brevik Seniorkonsulent 61 13 42 94/            911 50 467 jon@ghmt.no
Ingunn Sandvik Rådgiver 61 13 42 96 ingunn@ghmt.no
Siren Gaden Rossemyr Avdelingsingeniør 61 13 42 97/            400 83 234 siren@ghmt.no
Grethe Hegstad Rådgiver/avd.ing. 61 13 42 93/            951 68 293 grethe@ghmt.no
Miriam Tessem Strøm Rådgiver 61 13 42 90 miriam@ghmt.no
Ian Gustad Avdelingsingeniør 61 13 42 90 ian@ghmt.no

Kontakt oss

Kontaktskjema for ghmt.no