Kråkvika

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
20.06.17 13:30 3 4 x
21.06.18 09:15 12,1 4 2 x
08.08.18 11:00 19,4 8 8 x