Kremmerodden

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
06.08.19 10:00 18,8 ikke påvist ikke påvist x
01.07.19 11:30 16,7 2 4 x
07.08.18 08:40 17,1 1 12 x
03.07.18 10:50 16,2 ikke påvist 1 x
06.06.18 11:05 1 1 x