Ledige stillinger

GHMT er et interkommunalt selskap for Gjøvikregionen (Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land) og Gran- og utvider nå til Lunner kommune. Enheten har for tiden fem stillingshjemler fordelt på 4,5 årsverk. GHMT utøver lovpålagte oppgaver iht. folkehelseloven med tilhørende forskrifter om miljørettet helsevern, smittevern og folkehelse i nært samarbeid med kommunenes egne kommuneoverleger.

 

Rådgiver/avdelingsingeniør 50 % fast stilling med mulighet for utvidelse

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS for Gjøvik, Toten, Land og Gran.

Det søkes etter dyktig og engasjert medarbeider med relevant erfaring og interesse for miljørettet helsevern og forebyggende helsearbeid i fast stilling (minimum 50 %)  da det er planer om utvidelse. Det tas forbehold om at Lunner kommune slutter seg til selskapet. 

Ansvarsområdet er å ivareta lovpålagte oppgaver innenfor folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern på vegne av kommunene og i samarbeid med kommuneoverlegene i deltakerkommunene.

Arbeids- og ansvarsområde:

 • Saksbehandling og tilsyn etter gjeldende lovverk innen miljørettet helsevern; barnehager, skoler, solarier, salongvirksomheter, badeanlegg m.m.
 • Helsefaglig rådgivning og saksbehandling innenfor fagområdet (uttalelse til planer, klagesaksbehandling, informasjon til publikum, veiledning m.m.)

Egenskaper:

 • Initiativrik og samfunnsengasjert
 • Like utfordringer
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe systematisk og selvstendig

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høgskoleutdanning eller tilsvarende
 • Erfaring fra arbeidsområdet eller tilsvarende fagområder, samt erfaring fra offentlig saksbehandling er en fordel
 • God formuleringsevne i norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt og sterkt fagmiljø

Lønn- og arbeidsvilkår:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
 • Søker må ha gyldig førerkort og kunne disponere egen bil til bruk i tjenestekjøring. Bilgodtgjørelse etter statens satser
 • Vanlige kommunale ansettelsesvilkår med bl.a. 6 mnd prøvetid og pensjonsordning gjennom Kommunal landspensjonskasse (KLP) med 2 % pensjonsinnskudd som trekkes fra lønnen
 • Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Randi Haugen, tlf. 61 13 42 90 eller 97 02 36 21 (randi@ghmt.no).

Arbeidssted: Selskapet har lokaler på Kallerud i Gjøvik

Søknad sendes enten elektronisk til: randi@ghmt.no eller pr. post til: Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS, Studievegen 7, 2815 Gjøvik.

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist: 15. august 2018

 

 

Sist oppdatert: 25.06.2018.