Lyngstrand

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
20.06.17 13:30 6 31 x
25.06.18 13:40 19,5 ikke påvist ikke påvist x
08.08.18 11:20 19,3 1 13 x