Møllerstufossen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
 28.06.16 09:50 12,7 73 9 x
26.06.18 11:50 18,9 23 1 x