Monsestuelandet

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
 26.06.17 08:30 14,2 ikke påvist ikke påvist  x
25.06.18 13:00 17,5 ikke påvist ikke påvist x