Radonmåling

GJØVIKREGIONEN HELSE- OG MILJØTILSYN tilbyr i samarbeid med firmaet RADONLAB rimelige radonmålinger, tilbudet gjelder for husstander i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gran kommune. Forutsetningen for rabatten på over 60 %, er at måleresultater gjøres tilgjengelige for Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS, bostedskommunen og Statens strålevern. Miljørettet helsevern og kommuneoverlegene vil dermed få et bedre grunnlag for å vurdere radonforholdene i kommunene.

Statens strålevern anbefaler alle boligeiere å måle radon.

Måletidspunkt

Måling av radon bør begrenses til tidsrommet fra midten av oktober til midten av april, fordi innemiljøet er mest stabilt i vinterhalvåret. For å vurdere helserisiko og behov for tiltak mot radon må måling gjennomføres over minimum 2 måneder, slik at tidsvariasjonene midles ut.

Hvor mange sporfilmbokser bør en bestille?

Dette avhenger av hvor mange oppholdsrom du har i de tre nederste etasjene. Med det menes rom hvor en oppholder seg mye, f.eks. stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc. Det bør brukes en radonmåler per rom. Har du flere soverom i underetasjen bør du måle i hvert av disse rommene, selv om ikke alle brukes daglig. Når du har funnet ut hvor mange sporfilmer du trenger klikker du på bestillingslenken under og du vil bli sendt til Radonlabs – nettbutikk hvor du kan bestille.

Hvordan bestille radonmåling med sporfilm og få med rabatten for Gjøvikregionen?

Når du har funnet ut hvor mange sporfilmer du trenger klikker du på bestillingslenken under og du vil bli sendt til Radonlabs – nettbutikk hvor du kan bestille.

Pris pr. målebrikke kr 110,00 inkl. analyse av resultatet. Fraktkostnad kommer i tillegg.  Det må bestilles minimum 2 sporfilmbokser for å få rabatten for Gjøvikregionen.

Bestill her:       http://www.radonlab.com/gjovik       Bruk passord: gjøvik. Oppgi antall målere du trenger. Du vil så bli bedt om å fylle ut kontaktopplysninger før du sender bestillingen. Etter noen dager vil du få tilsendt målepakken i posten. En giro vil følge med.

eller ta kontakt med Radonlab på tlf.: 21 96 03 50 ( husk å oppgi tilbudskode «Gjøvik»)

Vær oppmerksom på at alle som eier utleiebolig er forpliktet til å måle og gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak innen 01.01.14. Ny strålevernforskrift (§ 6) stiller krav til radonnivå i utleieboliger. 

Måling av radon i drikkevann 

Husholdningsvann fra borebrønn i fast fjell, som benyttes daglig, bør undersøkes med hensyn på radon. Radonmålinger i vann kan gjennomføres hele året, og prøvetakningsutstyr til vannanalyse fås ved henvendelse til Statens strålevern, tlf: 67 16 25 00 eller Radonlab enten  http://radonlab.com/radonmalinger/radon-i-vann   eller på tlf.; 21 96 03 50.

Linker:

Måleprosedyre for radon i boliger (2013)

Strålevern Info 1:12. Radonmåling i skoler og barnehager

 

Sist oppdatert: 31.10.2016.