Panengen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
16.07.19 08:15 15,0 21 19 x
02.07.19 07:30 14,3 6 1 x
18.06.19 9,4 17 11 x
04.06.19 07:25 5,4 1 16 x
07.08.18 10:20 15 44 x
17.07.18 07:30 17,1 ikke påvist 9 x
03.07.18 11:30 19,5 4 ikke påvist x
19.06.18 08:20 9,6 1 ikke påvist x
05.06.18 10:25 14,0 13 11 x