Panengen

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
20.06.17 08:30 10 3 x
04.07.17 07:30 4 4 x
05.06.18 10:25 14,0 13 11 x
19.06.18 08:20 9,6 1 ikke påvist x
03.07.18 11:30 19,5 4 ikke påvist x
17.07.18 07:30 17,1 ikke påvist 9 x
07.08.18 10:20 15 44 x