Presentasjoner

Oslo, 24. september 2018- «Boligsosial konferanse Akershus 2018». Arr: Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Miljørettet helsevern og folkehelse. -Hvordan jobber vi i Gjøvikregionen? – Randi Haugen og Siren Gaden Rossemyr (GHMT).

Oslo, 26. april 2017 – Skadebyggende forum (SkaFor) sin årskonferanse «Klok av skade?»
Presentasjon av Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS og tilsyn med asylmottak – Siren Gaden Rossemyr og Ingunn Sandvik (GHMT)

Hamar, 05. april 2017 – Dagssamling for kommunene i Hedmark og Oppland om miljørettet helsevern:
«Alle barn har rett på et godt arbeidsmiljø». Arr: Fylkesmannen og fylkeskommunene.

Presentasjon av Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS og tilsyn med asylmottak – Siren Gaden Rossemyr (GHMT)

Oslo, 16. februar 2017 – UDIs ledermøte om vårt arbeid med tilsyn på asylmottak
Presentasjon av Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS og tilsyn med asylmottak – Siren Gaden Rossemyr (GHMT)
Kommuneoverlegens rolle i tilsynsarbeidet – Jens A. Mørch (kommuneoverlege S. Land og V. Toten)

Gjøvik, 15. juni 2016 – UDIs mottaksledermøte i Region Indre Østland
Presentasjon av Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS og tilsyn med asylmottak – Jens A. Mørch (kommuneoverlege S. Land og V. Toten), Randi Haugen og Miriam Tessem Strøm (GHMT)

Folkehelseseminar 13.mars 2015 – Arrangert av Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS
Folkehelseoversikter – Én for alle – alle for én! – Jens A. Mørch
Oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. Hva skal kommunen egentlig ha på plass? – Wibeke Børresen Gropen og Ane Bjørnsgaard, Oppland fylkeskommune
Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer. Prosess i Gran kommune. – Sven Sandvik, Gran kommune
Folkehelseoversikt- datafangst for bedre folkehelse – Are Løken (Gran kommune) holdt innlegget på vegne av Hege Lorentzen
Hvordan jobbe med folkehelseoversikter i kommunene? GHMT bidrar men hvordan? – møteleder Jens A. Mørch

 

Sist oppdatert 05.02.2019