Presentasjoner

Gjøvik, 15. juni 2016 – UDIs mottaksledermøte i Region Indre Østland
Presentasjon av Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS og tilsyn med asylmottak – Jens A. Mørch (kommuneoverlege S. Land og V. Toten), Randi Haugen og Miriam Tessem Strøm (GHMT)

 

Folkehelseseminar 13.mars 2015 – Arrangert av Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS
Folkehelseoversikter – Én for alle – alle for én! – Jens A. Mørch
Oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. Hva skal kommunen egentlig ha på plass? – Wibeke Børresen Gropen og Ane Bjørnsgaard, Oppland fylkeskommune
Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer. Prosess i Gran kommune. – Sven Sandvik, Gran kommune
Folkehelseoversikt- datafangst for bedre folkehelse – Are Løken (Gran kommune) holdt innlegget på vegne av Hege Lorentzen
Hvordan jobbe med folkehelseoversikter i kommunene? GHMT bidrar men hvordan? – møteleder Jens A. Mørch

 

Sist oppdatert 15.06.2016