Skrankefoss

 Vurdering av hygienisk kvalitet
 Dato Klokka Temp C E.coli Intestinale enterokokker  God Mindre god Ikke akseptabel
 28.06.16 12:30 19,1 22 5 x
21.06.18 09:55 12,9 12 67 x
13.08.18 09:45 14,9 43 23 x