Skumsjøen

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
21.06.17 14:00 16,0 4 1 x
26.06.18 08:10 15,5 1 0 x
09.07.18 09:35 19,6 4 8 x
16.07.18 12:10 21,5 12 25 x