Skutlandet

PHOTO_20160620_084304

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
21.06.17 08:00 3 ikke påvist x
12.07.17 07:45 14,4 9 1 x
25.06.18 10:15 15,3 ikke påvist ikke påvist x
08.08.18 08:15 19,8 2 7 x