Steffensrud

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
27.06.17 08:45 15,5 ikke påvist 1 x
19.06.18 09:55 16,7 1 1 x