Tallodden

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
20.06.17 09:15 15 11 x
04.07.17 08:30 13,7 15 ikke påvist x
05.06.18 11.15 16,1 7 11 x
03.07.18 10:40 18,0 12 ikke påvist x