Trevatn velparken

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
26.06.17 09:50 15,8 1 1 x
21.06.18 10:40 13,2 4 1 x
13.08.18 10:35 17,5 20 66 x