Våten båt- og badeplass

 

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
 28.06.16 10:35 16,1 440 17 x
 05.07.16 10:20 14,9 36 2 x
 28.07.16 10:40 17,2 170 59 x
26.06.18 12:40 18,8 5 1 x