Veltmannåadammen

Dato  Klokka Temp °C E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
19.06.18 11:20 13,0 53 4 x
19.07.18 07:35 20,9 3 ikke påvist x
31.07.18 10.10 x*

*Det ble tatt ut badevannsprøver den 31.07.18 som viste turbiditet utenfor akseptabel verdi. Turbiditet sier noe om hvor klart vannet er. Turbiditeten i Veltmannåadammen var under prøvetakingen meget dårlig. Turbiditet >5 anses ikke som akseptabel. Prøver fra denne badeplassen viser turbiditet på 8,4. Høy turbiditet i vann er vanligvis ikke helseskadelig, men kan gi så dårlig sikt at det i noen tilfeller kan være en sikkerhetsrisiko. Vi fraråder derfor bading i Veltmannåadammen inntil videre.